Targi to … :

✓ promocja i rozpowszechnienie wiarygodnych informacji o firmie

✓ aktywna sprzedaż produktów i usług firmy

✓ platforma bezpośrednich kontaktów biznesowych; możliwość zdobycia nowych kontaktów, generowanie baz potencjalnych klientów, pozyskanie nowych rynków

✓ aktywne prezentowanie szerokiej publiczności premier i nowości Firmy oraz możliwość wprowadzenia ich na rynek w świetle jupiterów

✓ możliwość zaprezentowania wszystkich możliwości produktu z wykorzystaniem 5 zmysłów

✓ sposobność, aby w bezpośrednim kontakcie z klientem rozpoznać jego rzeczywiste potrzeby

✓ szansa na wykorzystanie PR'u towarzyszącego danej imprezie targowej w promocji firmy, marki, produktu, usługi

✓ budowanie wśród szerokiej publiczności zainteresowanej dana branżą świadomości marki, utrwalenie pozytywnego wizerunku marki, komunikowanie wartości oraz misji firmy

✓ możliwość nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami, partnerami, mediami

✓ możliwość spotkania się i dyskusji ze specjalistami i autorytetami z branży

✓ szansa spotkania i poznania nowych ludzi z branży o wspólnych zainteresowaniach oraz dotychczasowych i potencjalnych klientów

✓ możliwość uzyskania natychmiastowej opinii / reakcji zwiedzających dotyczących prezentowanych produktów i usług; możliwość zabrania sugestii na temat prezentowanego produkt czy usługi

✓ możliwość poruszenia problemów i przedyskutowania ich z klientami, partnerami, dostawcami, kontrahentami

✓ sposób na zapoznanie się i ocenę oferty konkurencji oraz na weryfikację swojej pozycji w branży na tle konkurencji

✓ możliwość przeglądu rynku i branży, śledzenie najnowszych trendów i innowacji

✓ szansa na znalezienie alternatywnych dostawców, czy docelowych klientów, co pozwoli na ograniczenie liczby pośredników

✓ możliwość zdobycia wiedzy na temat aktualnych zmian i trendów w branży m.in. poprzez udział w towarzyszących konferencjach, wydarzenia sieciowych, warsztatach, konkursach, seminariach i panele dyskusyjnych