Ważne daty

  • Termin przyjmowania zgłoszeń - 08.10.2018


  • Koniec okresu rabatowego na powierzchnie wystawiennicze - 29.06.2018


  • Termin przyjmowania wpisów do Informatora targowego - 08.10.2018


  • Montaż stoiska - 06.11.2018


  • Targi - 07-09.11.2018


  • Demontaż - 09.11.2018 (po godz. 16:00)