RevolMatic

Technology.Effectiveness.Drinks
RevolMatic jest pierwszym urządzeniem, które w 100% automatyzuje proces podawania kubka

i uzupełniania go piwem. Urządzenie współpracuje z kubkami różnego typu:

od jednorazowych po wielokrotnego użytku – nawet tymi z „uszkiem”.

RevolMatic najlepiej sprawdza się tam gdzie tworzą się kolejki do piwa:

mecze, festiwale i koncerty. Dzięki pełnej automatyzacji czynności dotychczas wykonywanych ręcznie,

jeden pracownik współpracujący z urządzeniem jest w stanie obsłużyć dwukrotnie więcej kupujących
w stosunku do tradycyjnej obsługi.


Więcej informacji na: www.revolmatic.com